Nordalsskolan

Skolan som ligger i tätorten omfattar förskoleklass - skolår 6 och två fritidshem. Skolan har cirka 345 elever.

Nordalsskolan

Länk till film

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) för förskola, fritids och förlängd skolbarnsomsorg:
Höstterminen 2023: onsdag 16 augusti, torsdag 17 augusti och fredag 6 oktober
Vårterminen 2024: tisdag 9 januari, måndag 17 juni

Ämnesprov läsåret 2023/2024

Årskurs 3 - Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 11 mars - 17 maj 2024, vecka 11–20.

I Åsen och Åsebro har vi bestämt att matten genomförs vecka 11–13 och svenskan vecka 15–18. Vecka19–20 blir uppsamlingsveckor.

Vi kommer att vara mycket restriktiva med ledigheter under provperioden. De ledigheter som måste äga rum ska planeras och förankras med klassläraren innan ledighetsansökan lämnas till rektor!

Årskurs 6 - De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt.
Provperioden är under veckorna 45–49.

Ämne Vecka Provdatum
svenska, svenska som andraspråk 11 tisdag 12 mars, torsdag 14 mars 2024
engelska 16 onsdag 17 april, fredag 19 april 2024
matematik 17 onsdag 24 april, fredag 26 april 2024

Vid provtillfällena för årskurs 6 beviljas inga ledigheter!

Skola24

Nu kan du som vårdnadshavare och som har barn på Nordalsskolan ansöka om konto till Skola24 via e-legitimation.

Ansök via länken: Skola24

Manual Skola24 mobilapp för vårdnadshavare (pdf)

Skola24 för vårdnadshavare. Klicka här för mer information

Kontakta oss

Rektor:
Camilla Berglöv-Hermansson
Telefon: 0530-182 36
Mobil: 070-373 76 17
E-post: camilla.berglov.hermansson@mellerud.se

Skoladministratör:
Johanna Roos
Telefon: 0530-182 35
E-post: johanna.roos@mellerud.se

Sjukanmälan
Telefon: 073-305 81 93

Sidan uppdaterades 6 september 2023