Barn som far illa

Vid oro ring till oss på Mottagstelefonen.

Mottagstelefonen har telefonnummer 0530-180 55 för orosanmälningar/ansökan om stöd gällande barn eller föräldraförmåga.
Telefontider:

Måndag-torsdag - 08:00-16:30

Lunchstängt: 12:00-13:00

Fredag 08:00-15:30. 

Avvikande öppettider:

Mottaget stänger 12:00 dag före röd dag. 

Anmälningar kan också tas emot per fax 0530-18130.

Är det efter ordinarie öppettider? 
Kontakta omedelbart Socialjouren för att diskutera din oro och göra en anmälan.

För att skydda barn och ungdomar i Sverige har det lagstiftats om en anmälningsplikt vad gäller barn och ungdomar som kan misstänkas fara illa och där socialnämnden kan behöva ingripa till den unges skydd. Anmälningsplikten vad gäller barn och ungdomar regleras i Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Det är skillnad på allmänhetens och tjänstemäns anmälningsplikt, se nedan för mer information.

Allmänhetens anmälningsplikt

Var och en som i sitt dagliga liv kommer i kontakt med barn och unga, bör anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten. 

Är du orolig för att barn eller unga far illa, bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. Du har rätt att vara anonym.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte, kan du kontakta socialtjänsten och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Anmälan kan också göras med hjälp av blankett på orosanmälan.se. 

Vill du vara anonym?

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Om socialsekreteraren känner till vem du är ska socialsekreteraren ta reda på om det innebär fara för dig att bli röjd. Om socialtjänsten beslutar att inte röja ditt namn kan detta överklagas av den du anmält till kammarrätten.

Tjänstemäns anmälningsskyldighet

Du som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdomar eller i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar är skyldig att anmäla misstanke om att barn far illa till socialnämnden ., men att anmälningsskyldiga som arbetar inom kommunen hänvisas att använda kommunens egen blankett.
Det går också bra att faxa in en orosanmälan på: Faxnummer: 0530-18130.

Exempel på verksamhet:

 • socialtjänst
 • förskoleverksamhet
 • skola
 • fritidsförvaltningen
 • kyrkans verksamhet för barn och ungdom, till exempel kyrkans förskoleverksamhet och konfirmationsundervisning
 • hälso- och sjukvård
 • tandvård

Vare sig verksamheten är i offentlig eller privat tjänst, omfattas den av skyldigheten att anmäla och lämna uppgifter till socialnämnden till skydd för barn och ungdomar.

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa. Det räcker med att du misstänker att så är fallet. Socialtjänsten har utredningsansvaret.

Du har inte rätt att vara anonym om du yrkesmässigt arbetar med barn. Du kan ringa till 1:e socialsekreterare eller en socialsekreterare på barn- och ungdomsgruppen, för att få råd och stöd i hur du ska gå till väga.

 

Vad händer efter anmälan?

 • Socialsekreteraren tar genast kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för.
 • Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.
 • Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.
 • När utredningen är klar, erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig.
 • Du kan som anmälare få reda på vad din anmälan lett fram till, endast om familjen ger tillstånd till detta.
Kontakta oss

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Sidan uppdaterades 18 april 2024