Avgifter

Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om nya regler för avgifter för äldre- och handikappomsorgens verksamhet. Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, det som kallas för maxtaxan.

Maxtaxan, det vill säga det du som vårdtagare som mest får betala i avgift för din omsorg, är 2 575 kronor per månad (år 2024). I denna avgift ingår omvårdnad, trygghetslarm, sjukvårdsinsats, korttidsvård, serviceinsatser såsom städ, tvätt och inköp med mera.

Observera att matkostnad, bostadskostnad och hjälpmedel inte ingår i maxtaxan.

Din avgift beror på din inkomst och bostadskostnad som räknas ut efter de uppgifter du lämnar till kommunen. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga detta. Du kan också välja att betala maxtaxan ifall du inte vill lämna inkomstuppgifter till oss. 

Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen tar ut avgifter för de flesta av sina tjänster.

Kontakta oss

Niclas Nilsson
Administratör
E-post: niclas.nilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-180 56

Sidan uppdaterades 2 februari 2024