Markusgårdens förskola

Skylt

Lekplats Lekplats

Förskolan är belägen i ett villaområde med Fagerlidsskolan som närmaste granne. 

Verksamheten består av fyra hemvister. 

Två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år. Röda och Gröna
Två avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Myggan och Peter Pan 

Ditt barn i fokus 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7) 

Kompetenta barn 

Vi anser att det är i det lustfyllda lärandet som barnen ges utrymme att påverka verksamhetens innehåll och utformning. När vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ökar deras lust att lära. Vi anser att alla barn är kompetenta individer med en strävan att lära och att förstå. När vi vuxna vägleder barnen, att genom egen aktivitet öka sin kompetens, utvecklar de nya kunskaper och insikter. 

Kontakta oss

Cecilia Malm Boode
Rektor
E-post: cecilia.malm.boode@mellerud.se
Telefon: 0530-182 26

Markusgårdens förskola
Adress:
Odengatan 35A
464 33 Mellerud

Avdelning Gröna
Telefon: 0530-183 62

Avdelning Myggan
Telefon: 0530-183 65

Avdelning Peter Pan
Telefon: 0530-183 63

Avdelning Röda
Telefon: 0530-183 64

Sidan uppdaterades 14 augusti 2023