Vägbelysning

Kommunen ser över vägbelysningen två gånger per år. Då byts glödlampor m.m. Uppstår det större fel så åtgärdas dessa snarast. Kommunen anlitar en entreprenör som sköter detta.

Vill du anmäla fel på vägbelysning så kan du göra detta på denna hemsida, till Medborgarkontoret på e-post medborgarkontoret@mellerud.se eller telefon 0530-189 00.

Inom kommunen finns också ett antal belysningsstolpar som Trafikverket ansvarar för. Dessa är markerade med en gul remsa på belysningsstolpen. Vill du felanmäla någon av dessa stolpar ringer du 0771-921 921 Trafikverkets kundtjänst.

Sidan uppdaterades 17 november 2023