Gunnarsnäs kyrka

Gunnarsnäs kyrkas historia hör ihop med Ekholmens gård, som har en medeltida föregångare på näset i sjön Kolungen. Troligen byggdes kyrkan för att nyttjas av gårdens invånare, och även för att tjäna som försvarsverk.

Kyrkan är troligen från 1200-talet. Enligt uppgift skulle den ha byggts av Gunnar, av en fylkeskung på Dalaborgs fästning. Klart är att kyrkan fick sin nuvarande form i samband med en renovering på 1600-talet. Ytterligare renoveringar har genomförts varje sekel sedan dess.

Det finns många äldre föremål i kyrkan. Predikstolen är från 1632 och är en av de äldsta i Dalsland. Takmålningarna tillkom på 1700-talet, utförda av Anders Krok, och altartavlan är daterad 1740. I klockstapeln finns en  lillklocka från 1200-talet, som undkom Gustav Vasas brandskattning av kyrkorna på 1530-talet.

Gunnarsnäs kyrka

Gunnarsnäs kyrka är byggd i sten och har som övriga Mellerudskyrkor skiffertak.

Karta över Gunnarsnäs kyrka

Dopfunt

De äldsta delarna av dopfunten är från 1200-talet.

Apostlar

På läktaren finns apostlarna målade av Hans G Schüffner på 1700-talet.

Klockstapel

Klockstapeln är skiffertäckt.

Sidan uppdaterades 21 september 2021