Civil beredskap

Vi arbetar för att förebygga samhällsstörningar och för att kunna hantera sådana händelser, på egen hand och i samverkan med andra samhällsaktörer. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med krisberedskap och vad du själv kan göra för stärka din egen beredskap.

Extraordinära händelser

Med extraordinär händelse menas en händelse som

  • avviker från det normala.
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Planering för hantering av extraordinära händelser

När en extraordinär händelse inträffar är vanligtvis fler aktörer delaktiga, så som andra myndigheter, grannkommuner, näringslivet och föreningar. Var och en har också ett ansvar för sin egen beredskap och säkerhet.

På lokal nivå har kommunen ett geografisk områdesansvar som innebär att vi väntas verka för samordning. Respektive aktör har också ett ansvar för att bedriva sin egen verksamhet.

Kommunens krisberedskapsuppgifter regleras i lagen om extraordinära händelser. Melleruds kommun har även en plan för hur vi ska organisera oss, leda och samordna oss tillsammans med andra i händelse av sådan händelse. Utbildning och övning är också en del i förberedelserna inför extraordinära händelser.

Hur du kan förbereda dig

Läs mer om hur du kan förbereda dig och göra ditt hem säkrare genom att besöka webbplatsen Råd till privatpersoner (msb.se) eller kommunens sidor.

Sidan uppdaterades 13 februari 2024