Farligt avfall

På Hunnebyns återvinningscentral kan företag/verksamheter endast lämna mindre mängd tryckimpregnerat virke, allt annat farligt avfall hänvisas till privata aktörer.

Det tryckimpregnerade virket ska vägas in av anläggningens personal och läggas på anvisad plats. En faktura skickas sedan på avlämnat avfall enligt gällande avfallstaxa. 

Inrapportering till Avfallsregistret

Från och med 1/11 2020 ska alla företag/verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 

För mera information eller frågor gå till Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se  eller ring 010 - 698 10 00.

Sidan uppdaterades 27 september 2021