Medarbetarundersökning 2007

Under 2007 genomfördes en medarbetarundersökning bland Melleruds kommuns anställda. Undersökningen gjordes både i förvaltningarna och i de kommunala bolagen.

Anledningen till att vi genomför den här typen av undersökningar är för att bli en bättre arbetsgivare och för att kunna utveckla delar som vi är svaga i som arbetsledare.

Den övergripande redovisningen av detta arbete finner du som en länk.

PDF-dokument Diagram

PDF-dokument Enkät

PDF-dokument Förklaring till resultat

PDF-dokument Jämförelse med andra kommuner

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021