Dalslands Miljönämnd

Dalslands miljö- och energinämnd fullgör alla lagreglerade uppgifter för Bengtsfors, Dals Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner inom miljö- och hälsoskyddsområdet (innefattande miljöbalken, livsmedelslagstiftningen) med följdförfattningar samt frågor som enligt särskilda författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ankommer på kommun. Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning.

Dalslands Miljö- och energiförbunds protokoll

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021