Förebygga avfall

Att sortera sitt avfall är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Du kan till och med minska mängden avfall om du börjar sorteringen redan när du handlar. Undvik då engångsartiklar, välj varor utan onödigt emballage, köp returglas och så vidare.

Avfallshierarkin

Att förebygga avfall är av högsta prioritering, men när det inte går att undvika finns en prioriteringsordning att följa. Avfallshierarkin styr lagstiftning och politik på avfallsområdet och finns i EU:s ramdirektiv om avfall.

1. Förebygga avfall
2. Förberedelser för återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, exempelvis energiåtervinning
5. Bortskaffande

Enkla steg för att förebygga avfall

Varje år uppstår det hundratals kilo avfall från varje person. För att minska avfallet behöver vi hjälpas åt, och det finns väldigt enkla steg till hur man kan förebygga sitt avfall för att undvika att det ens uppstår. 

  • Säg nej till pappersreklam, det mesta går också att läsa online istället.
  • Minska matsvinnet, planera måltider och ta vara på det som finnas hemma först.
  • Handla begagnat, det finns många produkter folk säljer i bra skick istället för att slänga och är ofta billigt.
  • Låna böcker och läs e-böcker, nyttja vårt bibliotek eller samla alla era böcker på er mobila enhet.
  • Ta med matlåda hemifrån i en flergångslåda, sparar både på miljön och pengar. 
  • Ta vara på er elektronik, istället för att uppdatera till ny ofta underhåll produkterna för att förlänga levnadsåren. 

Alla vinner på att minska avfallet

Det finns många positiva effekter med att minska, eller helt förebygga, avfall. Inte bara för vårt klimat och miljö, men även för din plånbok. Den största miljöpåverkan för en produkt sker i de flesta fall vid produktionen. 

 

Kontakta oss

Renhållningsenheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 76

Sidan uppdaterades 6 december 2023