Stationshus, Dals Rostock

Stationshuset i Dals Rostock i skala 1:2

På stationsplanen mitt i Dals Rostock står en storskalig modell av ortens gamla vackra järnvägsstation. Den ursprungliga stationen byggdes 1908 och var mycket vacker med tinnar och torn, snickarglädje och drakornament. Den revs 1941 och ersattes av en station i funkisstil. Sedan även denna byggnad rivits har Rostock fått vara utan station. För sex år sedan fick man dock tillbaka det första stationshuset igen, om än i halv skala. En ideell förening, Stationshusföreningen, har rekonstruerat huset efter gamla fotografier och byggt upp det på dess ursprungliga plats. Även interiörerna har återskapats med väntsalen, expeditionen och stinsens bostad.

Det går bra att gå in och titta, även om det innebär att man får böja på ryggen (inre takhöjd är 1.44). Nyckel finns att låna i den närliggande affären och det kostar 20 kronor. I expeditionen kan man bl.a. stämpla sig en biljett i en gammal apparat från 1912. Runt stationshuset finns även en liten trädgård.

Stationshuset ligger mitt i centrala Dals Rostock, vid järnvägen strax ovanför livsmedelsbutiken.

Stationshuset på rostock.se

kerstin@rostock.se

Stationshus

Stationshuset går att besöka även om takhöjden endast är 1,44 m

Väntsal

Väntsalen inne i stationshuset

Sidan uppdaterades 22 september 2021