Daglig verksamhet

Café Älvan

Daglig verksamhet innebär en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället för dig med behov av stöd. Insatsen är aktuell för dig som inte står till arbetsmarkanades förfogande eller studerar.

Det finns möjlighet att närma sig den reguljära arbetsmarknaden för de som har detta som mål.

Tillsammans med en stödassistent görs en genomförandeplan utifrån var och ens behov och önskemål.

Vår målsättning är att alla ska ha ett så självständigt och gott liv som möjligt.

Tillverkning av bänk

Daglig verksamhet har ett nära samarbete med Vuxenutbildningen, Lärvux som bland annat har arbetsinriktade kurser.

De bedriver även företagsförlagd lärlingsutbildning Lärvux

Insatsen Daglig verksamhet begärs enligt Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Aktiviteter inom daglig verksamhet

Här beskriver en av deltagarna själv olika aktiviteter inom daglig verksamhet i form av illustrationer:

Stöd och service
Stöd och service
Stöd och service

Illustrationer av: Anna Esselius

Kontakta oss

<strong>Ann-Britt Nordqvist</strong> Ann-Britt Nordqvist
Enhetschef Boende och daglig verksamhet
E-post: ann-britt.nordqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 22

Birgitta Johansson
Verksamhetspedagog
E-post: birgitta.johansson@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-654 43 59

LSS-handläggare
Telefon: 0532-173 16

Telefontid:
Måndag - torsdag kl. 9.00-10.00

Sidan uppdaterades 24 april 2024