Sjuksköterska i Melleruds kommun

Sjuksköterskor

Idag arbetar 25 sjuksköterskor i Melleruds kommun. Dygnet runt är några av dessa alltid i tjänst. Kerstin och Ulrika är två av kommunens sjuksköterskor.

Kerstin Petersson började här 2015. Hon hade tidigare arbetat som sjuksköterska i en annan kommun och ville pröva något annat när valet föll på Mellerud:

– Jag hade hört att det fungerade bra att jobba som sjuksköterska i hemsjukvården här och att de hade bra arbetsrutiner. Vibbarna var positiva, säger Kerstin.

Ulrika Mellander började som sjuksköterska i Melleruds kommun 2004.

– Flera av kollegerna pendlar och det fungerar fint för dem. Nu bor jag i kommunen och tycker att det passar bra att arbeta här. Det gör att jag har nära och bra till jobbet, säger Ulrika.

En arbetsdag

Arbetsdagen börjar alltid med en samling. Där går sjuksköterskorna igenom dagens arbete. Arbetet är flexibelt och personalen lägger själva upp dagen utifrån planerade insatser. Ibland kommer akuta saker som innebär att arbetet får läggas om. Arbetsplatserna varierar mellan kommunens särskilda boenden, korttidsavdelningen, hemma hos patienterna, inom boende för stöd och service samt inom socialpsykiatrin. Patienterna är till övervägande del äldre, men även yngre och barn förekommer.

Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från enklare provtagningar till bedömningar och rådgivning samt hantering av mer avancerad teknisk utrustning såsom vid dialys, infusioner mm. En viktig del av arbetet är att ta hand om patienter som befinner sig i livets slutskede.

Sjuksköterskorna arbetar i team med hemvården och kommunens rehabteam. Det finns även ett nära samarbete med Närhälsan. Både Kerstin och Ulrika lyfter fram att de jobbar i ett härligt gäng, med ett trevligt arbetsklimat och bra samarbete, vilket är a och o.

Hur man blir sjuksköterska

För att bli sjuksköterska krävs en treårig högskoleutbildning. Sedan finns goda möjligheter till vidareutbildning inom arbetet genom att specialisera sig inom ett område. I Melleruds kommun finns exempelvis demenssköterska, psykiatrisjuksköterska och distriktsjuksköterska. Vi har också en sjuksköterska som vidareutbildar sig till onkologsköterska i en AST tjänst, vilket innebär att hon arbetar 50 procent och studerar 50 procent. Detta gör att det finns bred kompetens inom arbetsgruppen.

Sjuksköterskorna i Mellerud handleder också sjuksköterskestudenter från Högskolan Väst. Detta brukar även vara inspirerande för personalen som lär sig nya saker av studenterna. Studenterna vi handleder brukar vara imponerade över allt de får göra när de kommer till oss inom hemsjukvården, vilket resulterar i positivt omdöme om hemsjukvården i Mellerud.

Samverkande sjukvård

Melleruds kommun har även avtal om Samverkande sjukvård som innebär att sjuksköterskorna kan larmas ut på IVPA-larm, i väntan på ambulans, vid prio 1-larm så som hjärtstopp. De kan även få uppdrag från Sjukvårdsrådgivningen 1177, från hemvårdspersonal för personer som inte är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård eller från MÄVA, medicinsk äldrevård inom regionen.

Modern hemsjukvård på mindre orter

Det är skillnad på hemsjukvården förr och nu. Idag bedriver kommunen mer avancerad vård jämfört med tidigare. På ett sätt flyttar sjukvården ut i hemmet, vilket gör att du som patient kan vara kvar hemma längre där du har din trygghet. Detta gör att jobbet i hemsjukvården både är modernt och omväxlande.

– Vi får vara ute och åka i jobbet, komma hem till patienterna i deras egen hemmiljö och ofta har vi förmånen att få följa en patient under längre tid, säger Ulrika.

– Fördelen med att arbeta i Mellerud är att kommunen är liten. Vi kan lättare vara med och påverka här. Vi vet vilka beslutsfattarna är och cheferna kommer ut i verksamheten och besöker oss. Det är också bra pendlingsmöjligheter hit om man vill pendla med tåg eller buss och från årsskiftet 2019/2020 kommer vi att flytta till nya lokaler, säger Kerstin.

Sidan uppdaterades 16 september 2021