Ängenäs

Ängenäs

Ängenäs är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom och/eller kognitiv svikt.

Ängenäs är ett modernt särskilt boende i en plan med 54 lägenheter på 35 m2. Ängenäs är indelat i 3 enheter med 2*9 lägenheter, Sommarängen, Skogsdungen och Sjösidan.

Ängenäs togs i bruk 7 september 2020.

För att få möjlighet att flytta in på Ängenäs måste man ansöka om ett biståndsbeslut för särskilt boende.

All tillsvidare anställd personal som arbetar på Ängenäs är undersköterskor, de flesta är specialutbildade i demensvård eller någon annan specialutbildning.

På Ängenäs arbetar personalen personcentrerat. Till sin hjälp har man personens levnadsberättelse och genomförande plan. Personalen arbetar med Genombrottsmetoden och använder sig av Nationella kvalitetsregister BPSD (Beteendemässiga psykiska symtom vid demenssjukdom) och Senior alert. Ängenäs har stora fina lokaler md utflyktsmål både inom och utomhus.

Filmen om Ängenäs

Orienteringstavla
Dörr Kök Handfat
Ängenäs programhandling
Kontakta oss

Malin Rahm
Enhetschef Ängenäs särskilda boende
E-post: malin.rahm@mellerud.se
Telefon: 0530-183 26

Jennika Larsson
Enhetschef Ängenäs särskilda boende
E-post: jennika.larsson@mellerud.se
Telefon: 0530-189 93

Adress

Vintergatan 2
46432 Mellerud

Telefon boende

Sommarängen: 0530-189 72
Skogsdungen: 0530-189 71
Sjösidan: 0530-183 17

Sidan uppdaterades 26 oktober 2023