Klipp häckar och träd

Varje år skadas människor i trafiken och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck. För att kunna förhindra och förebygga olyckorna, måste vi ställa några krav på dig.

Har du hörntomt gäller:

Häck

Gatuhörn: Här ser du den så kallade sikttriangeln inritad. Du får fram den om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan. Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller – oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Har du utfart mot gatan gäller:

Utfart mot gata

Om din tomt gränsar mot en gata bör du se till att dina växter sträcker sig högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt och de har inga problem att se dig.

Har du tomt intill en gata gäller:

Träd

Tänk på att din häck måste växa inom ditt eget tomtområde så att den inte stjäl utrymme från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför.
Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Följande regler gäller för fri höjd: Gångbanor måste har en fri höjd på 2,5 m, cykelvägar minst 3,2 m och bilkörbana minst 4,6 m.

 

Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

  • Klipp din häck varje år i februari–mars och under juli månad.
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt ”runt hörnet”.
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
Sidan uppdaterades 16 augusti 2022