E-post

När du blivit vald till fullmäktige eller en nämnd tilldelas du en kommunal och offentlig e-postadress (fornamn.efternamn@mellerud.se). Denna e-postadress ska användas i ditt uppdrag som förtroendevald inom Melleruds kommun. Du når dina mail via politikerdatorn. Du kan även gå in från vilken dator som helst genom Office365.

Kolla e-posten regelbundet!

Du skyldig att regelbundet kontrollera din e-post. E-post blir som huvudregel allmän handling i samma stund som den blir tillgänglig för innehavaren av den elektroniska brevlådan. Bland annat skickas kallelser till denna adress.

Viss e-post och vanlig post till dig kan behöva diarieföras

Ibland kommer det material direkt hem till dig som förtroendevald och det kan då uppstå funderingar kring om det är en allmän handling eller inte. Om det är tydligt att den rör den förtroendevalde i sin roll som förtroendevald politiker är det inte en allmän handling. Rör det ett pågående ärende eller ett ärende som är på väg till nämnden, kan det vara fråga om en allmän handling.

Har du som förtroendevald fått en allmän handling ska den diarieföras för att den ska vara sökbar om någon vill ta del av den. Innehåller den sakuppgifter i ett ärende ska den också tillföras beredningen av ärendet. Allmänheten kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. Du är ändå skyldig att se till att e-posten eller brevet diarieförs hos kommunen.

Om du känner dig osäker om det är en allmän handling eller inte, kontakta nämndsekreteraren eller kommunledningskontoret för att få råd.

 

Problem med e-posten?

Kontakta IT-supporten så ska de hjälpa dig. Ring 0530-180 05.

Kontakta oss

Kommunkansliet
E-post: kommunen@mellerud.se
Telefon: 0530-181 04
Adress:
Storgatan 13
Mellerud

Nämndsekreterare inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, Plan- och byggenheten samt Socialnämnden nås via kommunens växel.

Telefon 0530-180 00

Relaterade länkar
Sidan uppdaterades 6 oktober 2021