Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Organisationsschema förvaltningar

 • Kommunchef - Karl-Olof Petersson
  • Kommunstyrelseförvaltningen - Karl-Olof Petersson
   • Ekonomienheten
   • Enheten Digital Service
   • Kansli
   • Kommunikation och säkerhet
   • Personalenheten
   • Tillväxtenheten
  • Kultur- och utbildningsförvaltningen - Anders Pettersson
   • Biblioteket
   • Förskolan
   • Grundskolan
   • Gymnasiet
   • Kansli
   • Kulturbruket
   • Kulturskolan
   • Vuxenutbildningen/Arbetsmarknadsenheten
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen - Magnus Olsson
   • Fastighetsenheten
   • Förråds- och renhållningsenheten
   • Gata- och parkenheten
   • Kansli
   • Serviceenheten
   • VA-enheten
  • Socialförvaltningen - Tanja Mattsson
   • Kansli
   • IFO - t.f. Anette Karlsson
    • Bistånd
   • Stöd och service - Anette Karlsson
    • Administration
    • Bostad med särskild service, yngre
    • Bostad med särskild service, äldre
    • Daglig verksamhet
    • Socialpsykiatri
    • Övrig LSS
   • Vård och omsorg - Pernilla Wall
    • Bergs särskilda boende
    • Fagerlidshemmet
    • Fagerlids gruppboende
    • Hemsjukvården
    • Hemvården
    • Kroppefjällshemmet
    • Skållerudshemmet

 

Det är de folkvalda politikerna som beslutar vad det ska satsas på i kommunen. Beslut om verksamheterna tar i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna.
När besluten är tagna är det sedan kommunens olika förvaltningar som får i uppdrag att genomföra och förverkliga besluten.

Kommunens förvaltningar arbetar med att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Verksamheten ska tillgodose kollektiva och till sin natur standardiserade behov genom exempelvis eldistribution, renhållning, busstrafik och idrottsarenor.

Kommunens tjänster ska tillhandahållas enligt det som kallas självkostnadsprincipen. Detta innebär att kommunen får bedriva näringsverksamhet men den ska drivas utan vinstsyfte och syftet ska vara att tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

De som arbetar i förvaltningarna är anställda av Melleruds kommun.


Sidan uppdaterades 9 juni 2021