Individ- och familjeomsorg - kontaktuppgifter

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som behöver olika biståndsinsatser får den hjälp de kan behöva. Det kan exempelvis gälla råd och stödinsatser, hjälp vid missbruksproblem eller ekonomiskt bistånd.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Carina Holmqvist
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
E-post: carina.holmqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 19

Christina Mattelin
Enhetschef Vuxen och AME
E-post: christina.mattelin@mellerud.se
Telefon: 0530-183 75

Jenny Mabäcker
Enhetschef bistånd
E-post: jenny.mabacker@mellerud.se
Telefon: 0530-181 56

Maria Guzman
Enhetschef Barn och unga
E-post: maria.guzman@mellerud.se
Telefon: 0530-181 38

Sidan uppdaterades 21 september 2022