Kommunalförbundet Fyrbodal

14 kommuner samarbetar för tillväxt

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan.

Fakta
• Antal medlemskommuner: 14 st.
• Namnet: Namnet har sin historik i begreppen Fyrstad, Bohuslän och Dalsland, vars kommuner är medlemmar i kommunalförbundet.
• Antal invånare: cirka 260 000
• Fokusområden: Näringsliv, kultur, hälsa, utbildning och infrastruktur.


Länk mellan Fyrbodals 14 kommuner
Samarbetsfrågorna gäller i första hand det följande områden:
- Vård och omsorg samt socialtjänst
- Verksamhetsutveckling med stöd av IT
- Utbildning och FoU
- Kompetenshöjande insatser
- Gemensamt ägarskap av bolagen Mediapoolen, Gryning Vård AB och Innovatum A
- Intressebevakning
- Projektägarskap där kommunalförbundet administrerar och ansvarar för ett antal externt finansierade projekt (EU, strukturfonder, interreg mm).
- Tillväxtfrågor och regional utveckling

Länk mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen
Kommunalförbundets ska vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen. I detta ingår att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om ”Det goda livet”.
Kommunerna som ingår i kommunalförbundet:
• Bengtsfors
• Dals-Ed
• Lysekil
• Mellerud
• Munkedal
• Orust
• Sotenäs
• Strömstad
• Tanum
• Trollhättan
• Uddevalla
• Vänersborg
• Åmål

Sidan uppdaterades 31 maj 2022