Scandia, Minnesota, USA

Melleruds senaste vänort är Scandia, en liten kommun i Washington County i västra Minnesota. Mellerud och Scandia skrev sitt ”Sister-city-agreement” 20 april 2022. 

Scandia ligger i det område som låg till grund för skildringen i Vilhelm Mobergs Utvandrar-svit. Orten grundades under andra hälften av 1800-talet, många som bosatte sig i området kom från socknarna kring Mellerud. 2022 hade man 4001 invånare. 

I centralorten finns Gammelgården Museum där man vårdar sina svenska rötter. Där ordnas bland annat en spelmansstämma varje år. Det är som ett mini-Skansen med flera äldre byggnader. Strax intill ligger Elim Lutheran Church på vars kyrkogård svenska namn är vanliga på gravstenarna. 

Sommaren 2023 hade Mellerud besök av en grupp från Scandia, med borgmästare Christine Maefsky i spetsen. I september samma år gjordes en svarsvisit. Båda besöken sammanfall med respektive orts stadsfest, Kanalyran i Mellerud och Taco Daze i Scandia. 

I Mellerud sköts kontakterna med Scandia i huvudsak av Vänortsföreningen Mellerud-Scandia. I Scandia har man bildats en Sister City Committee för utbytet. 

Scandias hemsida: https://www.cityofscandia.com/ 

Gruppen från Melleruds besöker en kyrkogård i Scandia
Gruppen med representanter från Mellerud besöker kyrkogården vid Elim Lutheran Church i Scandia.
Hamburgerrestaurang i Scandia
Givetvis har man en hamburgerrestaurang i Scandia. Den heter Meister’s. De minsta burgare man serverar där är half pounders. (220 gram kött.)
Brandmän tävlar i vattenkrig med brandslangar
En av de populära attraktionerna på Taco Daze är kampen mellan brandmännen i Scandia och närbelägna Marine on St Croix.
Grundskola i Scandia
I Scandia Elementary School går drygt 300 elever i årskurs 1-6. De äldre eleverna går i närbelägna Forest Lake.
Dalahästskulptur
Dalahästar finns överallt i Scandia. Den här står på baksidan av Gammelgården Museum.
Sidan uppdaterades 27 oktober 2023