X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skola och barnomsorg

Elev

 

Melleruds kommun erbjuder ett stort utbud av förskolor och grundskolor för barn och unga i alla åldrar, samt en populär kulturskola.

Förskolan är första steget i ett barns utbildning och grunden till det livslånga lärandet.  Alla barn erbjuds plats i allmän förskola tre timmar per dag från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri.

I Mellerud finns Dahlstiernska gymnasiet med ett stort utbud av yrkesprogram. För vuxna finns möjligheten att vidareutbilda sig via vuxenutbildningen där man kan läsa svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser och särskild utbildning för vuxna.

På alla våra skolor står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt och att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Vi har en hög lärartäthet och kompetens bland våra lärare. Från och med årskurs 6 har alla elever en egen Ipad.

Information om förskola, grundskola och gymnasier angående covid-19 hittar du här.

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan (nk till Folkhälsomyndigheten).

Under vecka 40 har Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer när en familjemedlem eller annan i hushållet har konstaterats smittad av Covid-19. I dessa fall skall elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning betraktas som möjliga sjukdomsfall och därmed omfattas av Folkhälsomyndighetens förhållningsregler. Det betyder att man skall stanna hemma och delta i undervisningen via distans. Det betyder att man skall vara hemma i minst sju dagar från den smittades provtagningstillfälle. 

Från och med höstterminen finns det möjlighet för en ny provtagning av Covid 19 för skolungdomar. Alla skolor i kommunen, från förskoleklass till och med gymnasiet, ska kunna dela ut hemtest till elever som behöver provtas för covid-19. Syftet med testet är att förenkla och förbättra smittspårningen vid konstaterad covidsmitta på skolan. Provtagningen görs med ett så kallat gurgeltest som eleven får med sig hem. Vårdnadshavare lämnar sedan in provet till vårdcentralen. Hemtesterna kommer att distribueras ut till skolorna successivt i samband med terminsstarten.

Anders Pettersson
Förvaltningschef
E-post: anders.pettersson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 16
Mobiltelefon: 070-970 49 11

Linda Eriksson
Administratör
E-post: linda.eriksson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 17

Liselott Vislander
Ekonom och skolskjutshandläggare
E-post: liselott.vislander@mellerud.se
Telefon: 0530-181 34

Helen Hansson
Administratör
E-post: helen.hansson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 57

Gunnar Karlsson
Samordnare
E-post: gunnar.karlsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 83

Sidan uppdaterades 11 januari 2022