Skola och barnomsorg

Elev

Melleruds kommun erbjuder ett stort utbud av förskolor och grundskolor för barn och unga i alla åldrar, samt en populär kulturskola.

Förskolan är första steget i ett barns utbildning och grunden till det livslånga lärandet.  Alla barn erbjuds plats i allmän förskola tre timmar per dag från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri.

I Mellerud finns Dahlstiernska gymnasiet med ett stort utbud av yrkesprogram. För vuxna finns möjligheten att vidareutbilda sig via vuxenutbildningen där man kan läsa svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser och särskild utbildning för vuxna.

På alla våra skolor står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt och att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Vi har en hög lärartäthet och kompetens bland våra lärare. Från och med årskurs 6 har alla elever en egen Ipad.

 

Tips inför läslovet vecka 44

Tisdagen den 1 november kommer biblioteket ha en skattjakt ute runt torget i Mellerud mellan kl. 11.00 - 12.00. Men deltagarna kommer till biblioteket kl.11.00 för att få den första ledtråden.

Sedan på eftermiddagen mellan kl.14.00-15.30 kommer det vara tipspromenad med spöktema i bibliotekets magasin. Båda dessa aktiviteter riktar sig till dem som är 7–12 år

Torsdagen den 3 november mellan 11.00-12.00 kommer det vara högläsning för barn i åldrarna 3–6 år. Det kommer också finnas två tävlingar som pågår hela veckan. Den ena tävlingen: ”Jakten på de gyllene löven” som går ut på att finna gyllene löv som ligger gömda i böckerna på barnavdelningen. Om man hittar ett gyllene löv får man en present i disken. Det andra är bibliotekets höstbokbingo som går ut på att man skall läsa minst 10 sidor ur en bok med det tema som står i rutorna på bingolappen. När man läst fem böcker i rad får en bok en bok ur en korg i disken. Grundskolorna i kommunen kommer att uppmärksamma och förbereda eleverna inför läslovet. 

Reparations och underhållsarbete på gator i Melleruds tätort

Under vecka 45 till och med 47 utför Melleruds kommun reparations- och underhållsarbete på gator och VA i Melleruds tätort. Det gator som berör är Esplanadgatan, Skolgatan, Georgsgatan och Vilhelmsgatan.

Under arbetet kommer gång- och cykelbanor att vara avstängda i anslutning till arbetsområdet. Det gör att elever som går eller cyklar till Nordalsskolan och Rådaskolan inte kan passera arbetsområdena.

Eleverna som kommer från den östra sidan av samhället rekommenderas att följa gång och cykelbanan längs Storgatan fram till Bergsgatan. Därifrån ta av Norrut mot PD Lundgrens par och vidare till Skolområdet.

 

Anders Pettersson
Förvaltningschef
E-post: anders.pettersson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 16
Mobiltelefon: 070-970 49 11

Linda Eriksson
Administratör
E-post: linda.eriksson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 17

Liselott Vislander
Ekonom och skolskjutshandläggare
E-post: liselott.vislander@mellerud.se
Telefon: 0530-181 34

Helen Hansson
Administratör
E-post: helen.hansson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 57

Gunnar Karlsson
Samordnare
E-post: gunnar.karlsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 83

Sidan uppdaterades 16 mars 2023