Funktionsnedsättning

Många människor har olika former av funktionsnedsättning, psykisk eller kognitiv. För en del innebär det begränsningar i möjligheterna att leva ett aktiv och självständigt liv.

Vilka omfattas

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) omfattar barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd och särskild service om behoven inte kan uppfyllas på annat sätt. 

Funktionsnedsättningen kan vara utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska hinder.
LSS utgör ett komplement till Socialtjänstlagen (SoL). Personer med psykisk funktionsnedsättning/ohälsa omfattas av SoL och får insatser av stöd och service.

Sidan uppdaterades 24 april 2024