Upphandling

Melleruds kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora summor. Vid inköp följer vi som kommun lagen om offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en beteckning för sådana inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Klicka här för att se Melleruds kommuns aktuella upphandlingar

 

Nedan hittar du en enkel skrift om vad du som företagare ska tänka på om du är intresserad av att lämna anbud i en offentlig upphandling. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. För att öka chansen att vinna offentliga upphandlingar gäller det att skaffa kunskap om hur processen går till.

Broschyr: "Göra affärer med offentlig sektor – Lämna anbud och fakturera elektroniskt"

Sidan uppdaterades 20 maj 2022