Dalslandssamverkan

Dalslandssamverkans logga

Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ska samverka för att öka sin gemensamma kapacitet. Det sker under namnet Dalslandssamverkan. En hel del samverkan har redan skett genom åren, men nu formaliseras det i en avsiktsförklaring som antagits politiskt.

Genom Dalslandssamverkan ska samverkan öka och en långsiktig plan tas fram för genomförandet. För att starta upp olika samverkansprocesser har Katarina Larsson anställts som samverkanssamordnare. Katarina ska utveckla och skapa fler samverkansområden inom de fem kommunerna samt bevaka och driva utveckling av pågående samverkan.

Varför mer samverkan?

Kraven på att leverera service och välfärdstjänster är samma oavsett kommunstorlek och resurser. För att vi även i framtiden ska kunna leva upp till de krav som ställs från allmänheten samt de krav som lagstiftningen ställer, behöver samverkan ske i större omfattning och inom fler verksamhetsområden. Genom att samverka kan vi minska sårbarheten och säkerställa värdefull kompetens. Tillsammans ökas vår attraktionskraft när vi ska rekrytera eftertraktade kompetenser.

Vad innebär Dalslandssamverkan?

De samverkande kommunerna ska tillsammans skapa förutsättningar för och driva utvecklingen mot ökad samverkan. Det ska vara till gagn för våra medborgare och andra som kommunerna ger service eller stöd, för oss medarbetare samt för kommunernas ekonomi. Genom Dalslandssamverkan stärker vi den gemensamma utvecklings- och innovationskraften och kan dela på kostnader, utbyta erfarenheter och goda exempel.

Hur påverkar Dalslandssamverkan redan befintlig samverkan?

Samverkan inom Dalslandssamverkan kommer att utvecklas inom de prioriterade områden som fastställs i den gemensamma långsiktiga planen. Samverkan kan komma att ske inom olika konstellationer och även kommuner utanför Dalslandssamverkan kan komma att ingå. Samtliga samverkande kommuner behöver inte vara med i en samverkan inom ett område, utan en samverkan kan bestå av allt från 2-5 av de ingående kommunerna (ibland tillsammans med externa kommuner).

Sidan uppdaterades 14 december 2023