Avgifter och regler, abonnemang

I Melleruds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall för alla bostäder. Kommunens normala hämtningsintervall är var 14:e dag.

Permanentbostäder ska ha hämtning året runt och fritidsbostäder kan ha sophämtning året runt eller sommartömning under perioden maj - september.

2024 års taxa för en till tvåfamiljshus med 14 dagars hämtning

Kärlstorlek Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift Årskostnad inkl. moms
140 liter

1 388,05

957,61

1 166,95

3 512,61

190 liter

1 388,05

1 037,41

1 472,68

3 898,14

2024 års taxa för fritidshus med 14-dagars hämtning maj - september

Kärlstorlek Grundavgift Hämtningsavgift Behandlingsavgift Årskostnad inkl. moms
140 liter

658,96

600,92

469,13

1 729,01

190 liter

685,56

626,31

632,36

1 944,23

För er med flerfamiljehus finns fler alternativ i renhållningstaxan.

Vill man ha längre hämtningsintervall så måste man kunna hantera sitt matavfall på egen hand, genom att själva kompostera. För att få sin kompostbehållare godkänd behöver man ansöka om kompostering till Dalslands miljö – och energiförbund.

Läs mer under kompostering av matavfall.

Ägarbyte

Har en fastighet sålts så är fastighetsägaren skyldig att meddela ägarbytet till kommunen senast vid tillträdesdagen. Detta görs genom att tidigare och nya ägarna tillsammans skickar in en ägarbytesblankett till renhållningsenheten. På den anges datum för ägarbytet, vattenavläsning, sluträkningsadress samt vad de nya ägarna önskar för renhållningsabonnemang. Anges inget under sophämtning blir det automatiskt 140l kärl med 14dagars hämtning året runt.

Betalning

För er som har permantebostad och/eller kommunalt vatten och avlopp, så skickas fakturorna ut kvartalsvis.

För er med sommarbostad utan kommunalt vatten och avlopp, så kommer en faktura i slutet av juli för hela sommarperioden maj - september.

Det går inte att få månadsfaktura.

En hyresgäst kan inte stå som betalningsansvarig för en fastighet hos oss. Enligt våra renhållningsföreskrifter är det alltid fastighetsägaren som ska stå på fastigheten, då det är den som är betalningsansvarig och lagfaren ägare. Fastighetsägaren får i sin tur fördela ut fakturan på valfritt sätt till hyresgästen. 

Önskar man få sin faktura till sin e-post i PDF-format, vänligen mejla samhallsbyggnads@mellerud.se eller ring 0530 – 181 76.

Vill man registrera sig för autogiro behöver man fylla i  denna blankett och skicka in till ekonomienheten.

Sidan uppdaterades 3 april 2024