Översvämningar

Och källaröversvämningar

Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system d.v.s. där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. VA-enheten kan ge dig information om vilken typ av avloppssystem som din fastighet är ansluten till.

Tillfälliga stopp orsakas oftast på att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar m.m. De vanligaste störningarna inträffar i ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan.

En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk- tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.

Hur man förebygger källaröversvämningar

 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp.
 • Installera bakvattenventiler eller stängbara golvbrunnar.
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren.
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten.
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick.
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet.

Om det inträffar en källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål.
 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till VA-enheten på telefonnummer 0530-181 65.
 • Eventuella ersättningskrav måste skickas skriftligt till Melleruds kommun.
Sidan uppdaterades 17 januari 2024