Kommunens Kvalitet i Korthet

I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Det nationella projektet KKiK omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

Sidan uppdaterades 12 maj 2023