Kultur och hembygd

Bettes Drängar
Kontaktperson: Elisabette Emanuelsson
Telefon: 070-695 10 74
E-post: elisabette@msn.com

Bolstad Hembygdsförening
Kontaktperson: Jean Christer Olsson
Telefon: 072-500 40 46, e-post: 
bolstads.hembygdsforening@gmail.com   

Bolstad Grinstad Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Lars-Olof Andersson
Telefon: 070-208 64 05
E-post: loa1@live.se

Bolstads Prästgårds Vänner
Kontaktperson: Gudrun Rydberg
Telefon: 0521-340 24, mobil: 070-374 23 27
e-post: gudrun.rydberg.le@gmail.com

Dalskogs Bygdegårdsförening
Ordförande och kontaktperson: Petrik Pajakisto
Telefon: 070-597 23 80

Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund
Kontaktperson: Bo Andersson 
Mobil: 070-652 02 02
E-post: kjell.bo.andersson@gmail.com

Dalslands Konstförening
Kontaktperson: Marianne Lysell (v.ordf.)
Telefon: 0521-371 24, mobil: 070-532 12 56

Dalslands Konstmuseums Vänner
Kontaktperson: Katriine Westling
Telefon: 0530-307 65
E-post: westling.haverud@telia.com 

Dalslands Konstnärsförbund
Kontaktperson: Miklós Fözö
E-post: miklosfz@gmail.com
Telefon: 070-380 49 06

Dalslands Litteraturförening
Kontaktperson: Kerstin Nilsson
Telefon: 0531-424 27
E-post: kerstin@litteraturdalsland.se 

Dalslands Skrivarförening - Mellerudsgruppen
Kontaktperson:
Lilian Perme tel: 0708-19 72 06
lilian.perme@gmail.com

Dalslands Spelmansförbund
Kontaktperson: Alban Faust
Mobil: 0530 42017
E-post: bordunalban@gmail.com
Egen Facebook-sida (nytt fönster)

Erikstads Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Roberth Eléhn
Telefon: 070-649 38 88
E-post: roberth.elehn@gmail.com

Järns Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Maritha Johansson
Telefon: 070-365 42 05

Fjällboföreningen
Kontaktperson: Ulla Svensson
Tel: 0530-240 93
E-post: ullsve@gmail.com

Fjällets Hembygdsförening
Ordförande: Anders Lindberg
Tel: 0530-240 49
e-post: anderslindberg123@gmail.com

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland
Kontaktpersoner:
Sture Bäckström
Telefon: 070-648 51 60
E-post: sture_backstrom@live.se  

Föreningen Kroppefjälls Vandrare
Kontaktperson: Bertil Landegren
Mobil: 070-718 19 15
E-post: be.landegren@telia.com

Karl Karlssongårdens vänförening
Kontaktperson: Lars Brink
Telefon: 070-766 92 92

Kroppefjälls Hembygdsförening
Kontaktperson: Gun-Britt Gustafsson
Telefon: 070-694 29 92
E-post: gunbritt.gustafsson59@gmail.com

Mellerud - Holm - Järns hembygdsförening
Kontaktperson: Anneli Andersson
Telefon: 070-645 10 87

Rocky Mountains Squaredancers
Kontaktperson: Monica Johansson
Tel: 070-68 20 670
E-post: info@squareup.se   

Rostocks manskör
Kontaktperson: Lennart Magnusson
Telefon: 0530-411 84

Skålleruds forminnes- och Hembygdsförening
Kontaktperson: Loic Manchec
Telefon: 070-640 21 06
E-post: loic@manchec.com 

Skålleruds Sockens Byalag
Kontaktperson: Maria Ihrén
Mobil: 070-512 16 89
E-post: criiz@live.se 

Släktforskare på Dahl
Kontaktperson: Susanne Gustavsson Sambia
Telefon: 0530-123 20
e-post: info@dahlrot.se

Spelmän och dansare på Dal
Kontaktperson: Göran Emanuelson 
Mobil:070-346 13 93
E-post: gorane@bredband2.com

Stationshusföreningen, Dals Rostock
Kontaktperson: Kerstin Ljungqvist
Telefon: 073-058 68 47
E-post: kerstin@rostock.se

Trådräknarna Nordals Härad
Kontaktperson: Elsy Bråtsjö Nilsson
Telefon: 0530-201 15
E-post: elsybratsjo@telia.com 

Weon Line (Linedansare)
Kontaktperson: Rebecka Kröger
Telefon: 073-670 17 77
E-post: kroger56@hotmail.com

Örs Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Krister Uddén 
Telefon: 070-756 36 93
E-post: krister@hjartungen.se

Sidan uppdaterades 12 april 2024