Kultur och hembygd

 

Bettes Drängar
Kontaktperson: Elisabette Emanuelsson
Tel: 070 - 695 10 74
E-post: elisabette@msn.com

Bolstad Hembygdsförening
Kontaktperson: Jean Christer Olsson
Tel: 072-500 40 46, e-post: 
bolstads.hembygdsforening@gmail.com   
Egen hemsida (nytt fönster)

Bolstad Grinstad Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Lars-Olof Andersson
Tel: 070-208 64 05
E-post: loa1@live.se

Bolstads Prästgårds Vänner
Kontaktperson: Gudrun Rydberg
Tel: 0521-340 24, mobil: 070-374 23 27
e-post: gudrun.rydberg.le@telia.com
Egen hemsida (nytt fönster)

Dalskogs Bygdegårdsförening
Ordförande och kontaktperson: Petrik Pajakisto
Tel: 070-597 23 80
Mer information (nytt fönster)

Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund
Kontaktperson: Bo Andersson 
Mobil: 070-652 02 02
E-post: kjell.bo.andersson@gmail.com
Ordförande: Gerhard Jansson 
E-post: jansson.amal@telia.com
Mobil: 070-563 91 02
Egen hemsida (nytt fönster)

Dalslands Konstförening
Kontaktperson: Marianne Lysell (v.ordf.)
Telefon: 0521-371 24, mobil: 070-532 12 56
Ordförande: Annica Larsson
E-post: mariannelysell@msn.com  

Dalslands Konstmuseums Vänner
Kontaktperson: Katriine Westling
Tel: 0530-307 65
E-post: westling.haverud@telia.com 
Mer information (nytt fönster)

Dalslands Konstnärsförbund
Kontaktperson: Miklós Fözö
E-post: miklosfz@gmail.com
Tel: 070-380 49 06

Dalslands Litteraturförening
Kontaktperson: Kerstin Nilsson
Tel: 0531-424 27
E-post: kerstin@litteraturdalsland.se 
Egen hemsida (nytt fönster)
Mer information (nytt fönster)

Dalslands Skrivarförening - Mellerudsgruppen
Kontaktperson:
Lilian Perme tel: 0708-19 72 06
lilian.perme@gmail.com
Egen hemsida (nytt fönster)

Dalslands Spelmansförbund
Kontaktperson: Alban Faust
Mobil: 0530 42017
E-post: bordunalban@gmail.com
Egen Facebook-sida (nytt fönster)

Erikstads Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Roberth Eléhn
Tel: 070-649 38 88
E-post: roberth.elehn@gmail.com

Järns Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Maritha Johansson
Tel: 070-365 42 05

Fjällboföreningen
Kontaktperson: Ulla Svensson
Tel: 0530-240 93
E-post: ullsve@gmail.com

Fjällets Hembygdsförening
Ordförande: Anders Lindberg
tel: 0530-240 49
e-post: anderslindberg123@gmail.com

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland
Kontaktpersoner:
Sture Bäckström, ordförande
Tel: 0530-131 28, mobil: 070-648 51 60
E-post: sture_backstrom@live.se  
Claes Westling, sekreterare
Tel: 0530-307 65
E-post: westling.haverud@telia.com
Mer information (nytt fönster)


 

 

Föreningen Kroppefjälls Vandrare
Kontaktperson:
Bertil Landegren, ordförande
Telefon: 0530-103 14
Mobil: 0707-181 915
E-post: be.landegren@telia.com
Egen hemsida   
Mer information (nytt fönster)

Karl Karlssongårdens vänförening
Kontaktperson: Lars Brink
Telefon: 070-766 92 92
Egen hemsida (nytt fönster)
Mer information (nytt fönster)

Mellerud - Holm - Järns hembygdsförening
Kontaktperson: Anneli Andersson
Telefon: 070-64 51 087

Rocky Mountains Squaredancers
Kontaktperson: Monica Johansson
Tel: 070-68 20 670
E-post: info@squareup.se   
Egen hemsida (nytt fönster)
Mer information (nytt fönster)

Rostocks manskör
Kontaktperson:
Lennart Magnusson tel: 0530-411 84

Skålleruds forminnes- och Hembygdsförening
Kontaktperson: Loic Manchec
Tel: 070-640 21 06, e-post: loic@manchec.com 
Mer information (nytt fönster)

Skålleruds Sockens Byalag
Kontaktperson: Maria Ihrén
Mobil: 070-512 16 89
E-post: criiz@live.se 

Släktforskare på Dahl
Kontaktperson: Susanne Gustavsson Sambia
Tel: 0530-123 20
e-post: info@dahlort.se 
Egen hemsida (nytt fönster)
Mer information

Spelmän och dansare på Dal
Kontaktperson: Göran Emanuelson 
Mobil:070-346 13 93
E-post: gorane@bredband2.com
Ordförande: Ernst Statsengen
E-post: estatsengen@gmail.com
Mobil: 072-717 00 93
Egen hemsida (nytt fönster)

Stationshusföreningen, Dals Rostock
Kontaktperson: Kerstin Ljungqvist
Tel: 0530-206 80, mobil: 073-058 68 47
e-post: kerstin@rostock.se
Egen hemsida (nytt fönster)
Mer information (nytt fönster)

Trådräknarna Nordals Härad
Kontaktperson: Elsy Bråtsjö Nilsson
Tel: 0530-201 15, e-post: elsybratsjo@telia.com 
Mer information (nytt fönster)

Weon Line (Linedansare)
Kontaktperson: Rebecka Kröger
Tel: 073-670 17 77
E-post: kroger56@hotmail.com
Mer information (nytt fönster)

Örs Bygdegårsförening
Kontaktperson: Krister Uddén 
Tel 070-756 36 93
E-post: krister@hjartungen.se

Sidan uppdaterades 13 september 2023