Brandsäkerhet

Tre av fyra bränder inträffar i hemmen och de vanligaste orsakerna är rökning, TV:n, levande ljus, mat på spisen som glöms bort och elektriska fel.

1. Grundregel vid brand:

Rädda, larma och släck.

2. Vid rök, kryp ut under röken. Då röken är giftig kan man bli medvetslös på mindre än en minut.

3. Vid mindre brand, närma dig branden i låg ställning, kryp under röken och försök släcka elden.

4. Om du inte kan släcka själv, stäng dörren till rummet där det brinner, varna omgivningen och ring 112.

5. Ta alltid ett larm på allvar. Vid brand, agera direkt och ta dig lugnt till närmaste utgång.

6. Vid brand i flerbostadshus, stanna i din lägenhet och avvakta hjälp från räddningstjänsten. Gå aldrig ut i trappuppgången. Den kan snabbt kan bli rökfylld.

7. Använd inte hiss vid brand.

Tips hur du kan förebygga brand i ditt hem:

1. Brandvarnare
Brandvarnare räddar liv! En enkel och billig utrustning för tidig upptäckt av brand, bör placeras i närheten av sovrum. Prova brandvarnaren regelbundet. Enligt lag ska minst en fungerande brandvarnare finnas.

2. Rökning
Släck alltid cigaretten, ta hand om glöden på ett säkert sätt och rök inte i soffan eller sängen.

3. Köket
Många bränder börjar på spisen, torrkokning, fett och oljor är vanliga orsaker, så lämna inte kvar något på spisen. Gör regelbundet ren filtret på köksfläkten. En annan brandfara är damm bakom kyl och frys, som kan överhetta kompressorn.

4. Levande Ljus - Öppen eld
Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn och använd alltid obrännbar ljusstake och dekoration. Använd gnistskydd till öppna spisen, så att glöd och gnistor ej kan antända brännbart material.

5. Släckutrustning
Lär dig hur den fungerar innan det blir bråttom!
Pulversläckare på 6 kg rekommenderas.

6. Utrymningsplan
Diskutera med dina närmaste hur ni skall göra om det inträffar en brand i er bostad och ni behöver utrymma.

7. Spisvarnare
Det finns olika hjälpmedel som är bra, bl.a. spisvarnare som känner av värme och bryter strömmen till spisen samt ger signal.

8. Timer
Timer kan vara bra att koppla in på vissa typer av elutrustning t.ex. kaffebryggare, strykjärn m.m.

9. Ge inte någon chans att tända på
Det är tyvärr vanligt med anlagda bränder. Förvara inte brännbart material i trapphus eller på andra lättillgängliga ställen och ha dörrarna till allmänna utrymmen låsta.

10. Förvara så få brandfarliga varor som möjligt i hemmet
Exempel är bensin, T-sprit och metanol. Dessa vätskor avger brännbara ångor som är explosiva. I enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljshus är det förbjudet att förvara brandfarliga varor i vindsförråd. I flerfamiljshus är det även förbjudet att förvara brandfarliga varor i källarförråd. Förvara brandfarliga vätskor i originalförpackningar, där barn inte kan komma åt dem.

 

Sidan uppdaterades 31 maj 2022