Specialpedagog

Specialpedagogen är ett stöd i skolan för elever som har svårigheter i skolsituationen och är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för verksamhetens personal och föräldrar i specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogen arbetar med pedagogiska kartläggningar kring elevers skolsituation för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. Arbetet innefattar samarbete med skolans ledning, personal, elev och föräldrar så att undervisningen organiseras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Specialpedagogen deltar i arbetet med att upprätta och utvärdera åtgärdsprogram samt deltar i förekommande fall även i genomförandet av åtgärder genom undervisning i elevens lärmiljö.

Kontakta oss

Lone Jeppesen
Specialpedagog
E-post: lone.jeppesen@mellerud.se
Telefon: 0530-182 37
Mobiltelefon: 072-858 26 74

Lone är specialpedagog för Nordalsskolan.

Kristina Torrestad
Specialpedagog
E-post: kristina.torrestad@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-201 91 61

Kristina är specialpedagog för
Åsebro skola (måndagar och onsdagar) 
Åsens skola (tisdagar och torsdagar)

Maria Lundgren
Speciallärare
E-post: maria.lundgren@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-233 84 82

Maria är speciallärare för Rådaskolan.

Sidan uppdaterades 12 oktober 2023