X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specialpedagog

Specialpedagogen är ett stöd i skolan för elever som har svårigheter i skolsituationen och är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för verksamhetens personal och föräldrar i specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogen arbetar med pedagogiska kartläggningar kring elevers skolsituation för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. Arbetet innefattar samarbete med skolans ledning, personal, elev och föräldrar så att undervisningen organiseras utifrån elevens behov och förutsättningar.

Specialpedagogen deltar i arbetet med att upprätta och utvärdera åtgärdsprogram samt deltar i förekommande fall även i genomförandet av åtgärder genom undervisning i elevens lärmiljö.

Sidan uppdaterades 25 augusti 2021