Eldning utomhus

När är det eldningsförbud?
Under vår och sommar finns det risk för brand i skog och mark. För att se om det är gräs- eller skogsbrandrisk där du bor tittar du på SMHI brandriskprognoser över Sverige. Eldningsförbud råder vid brandrisk 4, 5 och 5E enligt SMHI:s prognos. Ta del av SMHI:s brandriskprognoser (HBV-värdet) på deras hemsida eller i Appen BRANDRISK ute.

När eldningsförbud inte råder
All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Till räddningstjänsten anmäler du eldning och kontrollerar om det råder eldningsförbud samt får råd. Dalslands Miljö- och energiförbund kan kontaktas för information och frågor om vad man får elda och var eldning är tillåten ur miljösynpunkt.

Eldning inom Melleruds tätort är förbjudet året om!
Det finns lokala föreskrifter som du måste förhålla dig till. När man ska elda utomhus är det viktigt att först vidta rätt åtgärder. Tänk på att gräsbränder sprider sig snabbt och kan få oanade konsekvenser.

Brandriskinformation för Mellerud kommun fås via: 0530-180 00 eller 070-574 05 73.

Förebygg bränder utomhus
Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Tänk också på grannarna så att röken inte stör.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilen när du kör eftersom de kan antända torrt gräs i vägrenen.

Läs mer om vad du ska tänka på för att elda säkert utomhus på www.msb.se och på räddningstjänstens sida om eldning utomhus.

Innan du tänder och hur du släcker:
Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden, så innan du tänder måste du kontrollera att inte eldningsförbud råder. Är det tillåtet att elda så sker all eldning alltid på egen risk och du ansvarar för att det sker på betryggande sätt för människa, miljö och egendom. Elden ska vara släckt före det blir mörkt.

I broschyren Eldning och allemansrätt får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Vid all eldning ska någon form av släckningsutrustning finnas tillhands. Släck så här:
- Låt elden brinna ut helt.
- Släck glöden med vatten, rör sedan om i askan.
- Gräv under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

Valborgsmässoeldar och påskbrasor
Samtliga offentliga valborgsmässoeldar och påskbrasor ska i god tid anmälas till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund under kontorstid vardagar på telefon 0521-26 59 00. Be att få bli kopplad till tjänstgörande inre befäl.

Tänk på att säkerhetsavståndet till byggnader för valborgsmässoeldar helst bör vara minst 50 meter.

Sidan uppdaterades 9 december 2021