Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Folkhälsoarbetet sker inom alla kommunens verksamheter så som till exempel förskola, skola, äldreboende och i arbetet med att planera för våra fysiska miljöer. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för Mellerudsbornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.

Kommunen kan göra mycket, men inte allt - även vårdcentralerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, föreningar och många fler är aktörer i folkhälsoarbetet. Därför är samverkan och samarbete viktigt.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Melleruds kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden har, genom ett folkhälsoavtal, kommit överens om att samverka i syfte att stärka och utveckla befolkningens hälsa. Avtalet beskriver förutsättningarna för samverkan. Till avtalet finns också en summa pengar kopplat som ska användas till folkhälsoarbetet.

I Melleruds kommun finns ett miljö- och hälsoråd. I rådet sitter politiska ledamöter från kommunala nämnder och hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs inom kommunens ordinarie verksamheter. Med hjälp av de pengar som är kopplat till avtalet kan särskilda insatser, som syftar till att förbättra befolkningens hälsa, genomföras. Fokus ska vara hälsofrämjande och primärpreventiva insatser.

Som stöd för det lokala folkhälsoarbetet finns en folkhälsostrateg anställd.

Miljö- och hälsorådet

Äpplen
Kontakt

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
Telefon: 0530-181 03
Mobiltelefon: 070-577 54 42

Sidan uppdaterades 16 september 2021