Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Platsvarumärket Mellerud

En vit kartmarkering på en grön bakgrund

Nu pågår ett arbete med att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats. Syftet med projektet är att tillsammans med alla som bor, verkar och besöker Mellerud, skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med och som bidrar till att öka stoltheten och attraktionskraften för hela kommunen. Den bilden ska senare kunna användas för att marknadsföra Mellerud som plats på olika sätt.

Vad är ett platsvarumärke?

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Idag konkurrerar alla platser med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar – något som ligger till grund för ett gott samhälle. Ett framgångsrikt platsvarumärke används av många företag och organisationer på platsen för att skapa en enhetlig bild av platsen. Det ägs av alla som vill berätta om sin plats. 

Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder.

Hur går det till?

Kommunens roll är att samordna arbetet men för att det ska bli bra, behövs det ett engagemang från alla som bor och verkar i kommunen. Under hösten 2021 har en idéprocess genomförts för att involvera medborgare, företag och föreningar i formandet av platsvarumärket Mellerud. Arbetet har inkluderat workshops, dialoger, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Mellerud och vad vi tillsammans vill berätta om platsen.

Vad händer nu?

Materialet från insamlingsprocessen har nu ställts samman och håller på att förankras med representanter från olika målgrupper i kommunen. Efter förankringsprocessen kommer detta material att utgöra grunden till en varumärkesplattform och en visuell identitet för platsen Mellerud. Varumärkesplattformen kommer att ägas och kan användas av alla som vill berätta om platsen Mellerud och medverka i att stärka vårt gemensamma platsvarumärke.

Sidan uppdaterades 14 januari 2022