Platsvarumärket Mellerud

Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder. Platsvarumärket är gemensamt och ska finnas tillgänglig för användning av olika aktörer som vill berätta om hela platsen Mellerud såsom företag, föreningar eller andra organisationer. 

En vit logotyp som består av texten Mellerud. Ovanför texten bildar bokstaven M en siluett av berg. Under texten speglar sig samma siluett av bokstaven M i ljusgrönt.

Mellerud – en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen

Melleruds kommuns vision är att vi ska vara en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen. För att bidra och stärka den visionen behöver vi en gemensam bild av vilka vi är och vart vi ska. Därför startade vi arbetet med att ta fram en varumärkesplattform för platsen Mellerud. 

Den 19 november 2022 fattade kommunfullmäktige beslutet om att ställa sig bakom varumärkesplattformen för platsen. Närmare 400 personer har deltagit genom workshops, dialoger, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Mellerud och vad vi tillsammans vill berätta om platsen.

Varför ett platsvarumärke?

Konkurrensen om invånare, talanger och besökare blir allt tuffare. Att profilera sig som plats, genom att lyfta fram och tydligt kommunicera platsens fördelar, blir allt viktigare för att sticka ut i mängden och vara relevant för målgrupperna. Vårt platsvarumärke är frikopplat från kommunorganisationens och är fritt att använda för alla som vill bygga bilden av Mellerud som en bra plats att bo, leva och verka på. Den här varumärkesplattformen beskriver hur vi vill att Mellerud ska uppfattas och utvecklas. Genom att utgå från den kan vi bygga ett starkt och enhetligt platsvarumärke.

Melleruds platsvarumärke

Melleruds platsvarumärke utgår från löftet "Mera Mellerud". Det är en påminnelse och uppmaning till alla oss som bor och verkar här att strunta i Jante-lagen, ta oss ur hemmablindheten och våga ta mer plats. För i Mellerud finns mycket att visa upp, fortsätta att utveckla och vara stolta över. Det är också ett löfte till alla som kommer i kontakt med vår plats. Detta är ingenting som vi SÄGER, men som allt vi säger ska FÖRMEDLA. 

Mera Mellerud signalerar att här finns:

  • Överraskande mycket att se, upptäcka och uppleva.
  • Mer och fler besöksmål utöver tätorten som skapar en intressant helhet.
  • Det goda livet och en enklare vardag.
  • Storslagen natur och en hållbar framtid.
  • Framåtanda sprungen ur platsens eldsjälar, goda idéer, drivkraft och företagsamhet.
  • En vilja att ta tillvara på och utveckla Melleruds ovannämnda befintliga styrkor och möjligheter - det vill säga att göra ännu mer av Mellerud

Som en del av vårt nya platsvarumärke har vi även tagit fram en ny logotyp, bildspråk och färger som tar språng ur den fantastiska naturen, rika kulturen, gemenskapen och spännande historien. 

Läs gärna igenom varumärkesplattformen innan du börjar använda platsvarumärket.

PDF-dokument Varumärkesplattform Mellerud

Sidan uppdaterades 3 april 2024