X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Platsvarumärket Mellerud

Pratbubbla med texten Ge din bild av Mellerud

Nu startar arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats. Syftet med projektet är att tillsammans med alla som bor, verkar och besöker Mellerud, skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med och som bidrar till att öka stoltheten och attraktionskraften för hela kommunen. Den bilden ska senare kunna användas för att marknadsföra Mellerud som plats på olika sätt.

Vad är ett platsvarumärke?

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Idag konkurrerar alla platser med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar – något som ligger till grund för ett gott samhälle. Ett framgångsrikt platsvarumärke används av många företag och organisationer på platsen för att skapa en enhetlig bild av platsen. Det ägs av alla som vill berätta om sin plats. 

Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder.

Hur går det till?

Kommunens roll är att samordna arbetet men för att det ska bli bra, behövs det ett engagemang från alla som bor och verkar i kommunen. Under hösten kommer en idéprocess att genomföras för att involvera medborgare, företag och föreningar i formandet av platsvarumärket Mellerud. Arbetet kommer inkludera workshops, dialoger, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Mellerud och vad vi tillsammans vill berätta om platsen. Efter insamlingsarbetet kommer en varumärkesplattform att utformas och en visuell identitet för platsen Mellerud att arbetas fram. Varumärkesplattformen kommer att ägas och kan användas av alla som vill berätta om platsen Mellerud. 

Var med och ge din bild av Mellerud

Vad tycker du är bra med vår plats? Vad är du extra stolt över? Vad kan göras bättre?

Var med och ge din bild av Melleruds kommun som geografisk plats i vår enkät. Tillsammans med dig som bor, arbetar eller besöker Mellerud vill vi skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med som vi sedan kan använda för att marknadsföra Mellerud.

Du är helt anonym och dina svar kommer att användas i arbetet med att ta fram Melleruds platsvarumärke. Du kan fylla i enkäten digitalt genom länken nedan eller i pappersform på Medborgarkontoret.

Delta i enkäten här och berätta vad du är stolt över i Mellerud


Tack för att du är med och bidrar!

Sidan uppdaterades 3 december 2021