För dig som förtroendevald

Att vara kommunalt förtroendevald är ett viktigt uppdrag. Här har vi samlat information som du som är förtroendevald i Melleruds kommun kan tänkas behöva. Du hittar bland annat information om arvoden och ersättningsregler, kommunens e-post för förtroendevalda och några av de viktigaste lagarna som gäller för kommunens verksamhet. Här finns också information om hur du agerar om du någon gång skulle bli utsatt för hot.

Du är välkommen att kontakta kommunkansliet via telefon 0530-181 04 eller e-post om du har frågor kring det som informationen tar upp eller har andra frågor som berör dig som förtroendevald i kommunen.

Sammanträdestider

Här finns sammanträdestider för 2024.

Kallelser och Protokoll

Här finner du kallelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder m.m.

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Anslagstavlan är ett krav från 1 januari 2018 enligt den nya kommunallagen. Här kan du ta del av fullmäktiges tillkännagivanden (fd. kungörelse), anslagsbevis, hur beslut överklagas, pågående detaljplaner och lediga jobb. Du hittar även länkar till styrelser och nämnders kallelser och protokoll.

Politikerdator

När du blir vald till fullmäktige eller en nämnd väntas du komma till kommunkontoret för att hämta den politikerdator som du behöver. Vid frågor om funktioner, hantering och inloggning med mer kontaktar du IT-supporten: 0530-180 05. Supporten har vanligtvis öppet vardagar, klockan 08.00-16.30. På sidan Politikerdator kan du läsa mer.

När du slutar ditt uppdrag som förtroendevald ska du återlämna politikerdatorn till IT-supporten som ansvarar för att återställa plattan. Tänk på att så snabbt som möjligt lämna tillbaka din dator eftersom den ska vidare till nästa person.

Kan du inte komma på ett fullmäktigesammanträde?

Ledamöter i kommunfullmäktige ska meddela respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett om man inte kan närvara vid sammanträdet. Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet via e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00 sammanträdesdagen.

Adressändring?

Om du byter eller ändrar adress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till kommunkansliet, via e-post kommunen@mellerud.se, som ser till att förtroendemannaregistret och lönesystemet uppdateras.

Kommunal författningssamling

Här finner du alla kommunala författningar t.ex. arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen och delegeringsregler för styrelser och nämnder, planer, visionen och värdegrunden, strategier och policys med mera som kan vara bra att känna till.

SKL erbjuder information och stöd

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar för att stärka och utveckla den kommunala självstyrelsen och demokratin. På deras hemsida finns information och stöd till dig som är förtroendevald.  

 

Kontakta oss

Kommunkansliet
E-post: kommunen@mellerud.se
Telefon: 0530-181 04
Adress:
Storgatan 13
Mellerud

Sidan uppdaterades 18 december 2023