Föreningsregister

Föreningsregistret innehåller information om föreningar som bedriver verksamhet i Melleruds kommun och distriktsförbund som har sitt säte i kommunen. Registret innehåller också länkar till föreningarnas egna hemsidor.

För att underlätta är registret indelat i nio sektioner utifrån föreningarnas verksamhetsområde. Inom varje sektion är föreningarna sorterade i bokstavsordning.

  • Sport och idrott (inkl. motorklubbar)
  • Djur och natur (inkl. scouterna)
  • Kultur och hembygd
  • Ideella föreningar (i huvudsak föreningar som har som huvudsyfte att bedriva någon form av insamlingsverksamhet)
  • Studieförbund
  • Intresseföreningar (inkl. handikappföreningar och -organisationer)
  • Politiska organisationer
  • Kyrkliga organisationer
  • Övriga föreningar och organisationer

Saknas din förening? Vill ni komplettera er information? Kontakta Medborgarkontoret via e-post så ordnas det.
Detsamma gäller om du hittar fel på sidan, eller icke fungerande länkar eller e-postadresser där.

Länkar till övriga Dalslandskommuners föreningsregister
Synpunkter
Sidan uppdaterades 2 november 2023