Nätverk

I Melleruds kommun finns flera olika nätverk för dig som arbetar i eller driver företag. Här hittar du kontaktuppgifter till olika företagarorganisationer och föreningar. 

Företagarna Mellerud
Ordförande Jörgen Nyqvist
Telefon 070-324 29 53
E-post jorgen@tendenz.se
Föreningen ingår i Riksorganisationen Företagarna, distrikt Fyrbodal. Lokalavdelningen företräder små och medelstora företag.

Industrigruppen Mellerud
Ordförande Bertil Larsson
Telefon 076-840 14 98
E-post bertil.larsson@iusinnovation.se 
Industrigruppen är ett nätverk som består av tillverkande företag i Melleruds kommun.

Köpmannaföreningen Mellerud
Ordförande Göran Andersson
Telefon 070-307 88 57
E-post info@uteinne.se
Föreningen samordnar och tar tillvara handel- och servicenäringen i Melleruds intressen. Föreningen är en viktig samarbetspartner för att utveckla Mellerud som handelscentra.

Lantbrukarnas Riksförbund Melleruds kommungrupp
Ordförande Fredrik Torstensson
Telefon 076-134 58 96
E-post
fredrik.torstensson90@gmail.com 
LRF är organisationen för dig som bor, verkar eller vill stötta verksamhet och utveckling på landsbygden. LRFs kommungrupper bevakar och påverkar den kommunala näringspolitiken så att företag inom de gröna näringarna får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Ung Företagsamhet 
Projektledare Fyrbodal Linn Fritzwik
E-post linn.fritzwik@ungforetagsamhet.se
Ung Företagsamhet utvecklar kreativitet hos ungdomar i grundskola och gymnasium, bland annat genom att de får prova på att starta och driva företag.

Ett Dalsland i Tillväxt (eDIT)
E-post info@ettdalslanditillvaxt.se
eDIT samordnar och genomför kompetensutveckling lokalt i Dalsland för arbetsgivare i Dalsland.

Hemsidor med information om företagsetableringar, samarbeten och utveckling av företag:

 

Kontakta oss

Viktor Weiberg
Tillväxtchef
E-post: viktor.weiberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 00

Sidan uppdaterades 21 oktober 2022