Områdesplaner

Områdesplan är ett begrepp som inte längre används. Det har ersatts av s.k. fördjupad översiktsplan med en särskild innebörd enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
Några områdesplaner för tätorter gäller dock fortfarande:

Områdesplaner (OP):
OP Dalslands kanal m norra Vänerstranden 82-02-23
(avser Håverud, Åsensbruk, Bränna)
OP Erikstad 83-09-27
OP Dals Rostock 85-08-27

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021