Socialnämnden

Socialnämnden ska i enlighet med de föreskrifter, lagar och förordningar som gäller för socialtjänsten bedriva en verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Kontaktuppgifter
Sidan uppdaterades 17 april 2024