Bygga, bo, miljö och trafik

Mellerud erbjuder dig ett brett utbud av boendeformer i skiftande miljöer. Här hittar du information om hur du söker bostad, vad som krävs att få bygglov, hur du kan minska dina energikostnader och hur det fungerar med parkering. Du får även information om hur Melleruds kommunala service, såsom sophämtning och avlopp med mera, fungerar.

Bygglov, plan- och fastighetsfrågor
Information om bygglov, plan- och fastighetsfrågor.
Flytta till Mellerud
Information till dig som tänker flytta till Mellerud.
Gata, park och trafik
Information om gator, vägar, parker och trafik.
Miljö
Dalslands Miljö- och energiförbund är miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud.
Vatten och avlopp
Information om vatten och avlopp i Melleruds kommun.
Avfall och återvinning
Samlad information. Hur du sorterar ditt avfall, återvinningscentraler och stationer.
Bredband
Information om bredband i Melleruds kommun.
E-faktura VA/Renhållning
Information om hur du skaffar e-faktura för vatten, avlopp och renhållning.
Bodialog
Mötesforum för bostadsmarknaden.
Offentlig renhållning
Offentlig renhållning i Melleruds kommun.
Digitala tjänster för VA och renhållning
Digitala tjänster för vatten, avlopp och renhållning i Melleruds kommun.

Klicka på någon av länkarna till vänster om du använder en stor skärm, eller på knappen "Meny" om du använder en liten skärm.

Röd stuga
Kontakta oss

Bostadsanpassning
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 75

Gata/Park-enheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 84

Renhållningsenheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 76

VA-enheten (vatten och avlopp)
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 65

Länkar
Sidan uppdaterades 20 april 2023