Bygga, bo, miljö och trafik

Humla på blomma

Mellerud erbjuder dig ett brett utbud av boendeformer i skiftande miljöer. Här hittar du information om hur du söker bostad, vad som krävs att få bygglov, hur du kan minska dina energikostnader och hur det fungerar med parkering. Du får även information om hur Melleruds kommunala service, såsom sophämtning och avlopp med mera, fungerar.

Kontakta oss

Renhållningsenheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 76

VA-enheten (vatten och avlopp)
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 65

Gata/Park-enheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 84

Bostadsanpassning
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 75

Felanmälan

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-189 00
Adress:
Storgatan 13
Mellerud

Öppettider:

Måndag - Torsdag: 08.00 - 12.00, 12.45 - 16.00
Fredag: 08.00 - 12.00, 12.45 - 15.00
Dag före helgdag: 08.00 - 12.00
Extraöppet 6 juli: 10.00 - 14.00

Sidan uppdaterades 31 januari 2024