X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga, bo, miljö och trafik

Mellerud erbjuder dig ett brett utbud av boendeformer i skiftande miljöer. Här hittar du information om hur du söker bostad, vad som krävs att få bygglov, hur du kan minska dina energikostnader och hur det fungerar med parkering. Du får även information om hur Melleruds kommunala service, såsom sophämtning och avlopp med mera, fungerar.

Röd stuga
Kontakta oss

Tillväxtenheten
E-post: byggnadsnamnden@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Bostadsanpassning
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 75

Gata/Park-enheten
E-post: patrik.storm@mellerud.se
Telefon: 0530-183 94

Renhållningsenheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 76

VA-enheten (vatten och avlopp)
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 65

Länkar
Sidan uppdaterades 3 december 2021