Samlingslokalhållandeföreningar

Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna inom kommunen. 

För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och allmänna regler för bidragsgivning vara uppfyllda. Driftbidraget får endast användas till driftkostnader.

Ansökan

En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska bifogas i samband med ansökan. En ansökan som inte innehåller angivna uppgifter kommer inte att behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar inte till bidrag det året.

Med driftkostnader menas:
• El
• Vatten
• Försäkring
• Uppvärmning

Med driftintäkter räknas följande:
• Hyresintäkter
• Ränteintäkter
• Andra bidrag till fastigheten

Sista ansökningsdag är 30 april året som bidraget söks för.

Steg 1 - Hitta stöd och ansök

Här hittar du e-tjänster för sökbara bidrag och stöd. Genom att logga in på Min sida kan du följa ditt ärende, komplettera din ansökan och ta del av beslutet. Välj bland stöden och gör er ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret för valt stöd och skicka in. En del frågor är obligatoriska, andra är frivilliga att fylla i.

Ansökan om föreningsstöd

Steg 2 - Handläggning

Din ansökan skickas till samordnare inom kommunstyrelsen, som sedan delegerar handläggningen av ansökan som berör andra nämnder till berörd handläggare. Ansvarig handläggare bedömer om din ansökan uppfyller gällande villkor för stödet och kräver in komplettering om det behövs. Läs mer om kommunens regler och villkor för stöden, rutiner för handläggning och fördelning här:

Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun

Steg 3 - Beslut och utbetalning

Handläggningen avslutas med att ett beslut kring ansökan fastslås där din ansökan antingen beviljas eller avslås. Beslutet skickas till föreningens konto och eventuell utbetalning sker sedan till anmält konto.

Sidan uppdaterades 3 april 2024