Offentliga skulpturer

Hästen på Köpmantorget

Det finns starka hästtraditioner i Melleruds kommun. På 1940-talet till exempel anordnades det vintertid travtävlingar på sjön Kolungens is. På Köpmantorget hölls förut hästpremieringar, och Mellerud har enligt uppgift Sveriges största travklubb.

Häststatyn på torget är en gåva av Melleruds Kafé AB. Den är tillverkad 1972 av Karl-Erik Granström, konstsmed och lärare på Stenebyskolan.

 

Kristallbron

I centrala Mellerud, intill Tingshuset, står skulpturen Kristallbron. Den är gjord av Bruce White, professor i konst i Chicago.

Skulpturen är fyra meter hög och drygt tre meter bred. Den symboliserar de dalsländska amerikafararnas samhörighet med sina svenska rötter. Emigrationen från Dalsland var mycket stor under 1800-talet. Professor Whites förfäder kom just från en del av nuvarande Melleruds kommun.

Skulpturen invigdes 25 maj 1991. Då stod den intill väg E45, någon mil norr om Mellerud. Den flyttades till sin nuvarande plats sommaren 2009.

Hästen på torget

Det vita på hästens rygg är en skada på skulpturen, inget någon fågel är skyldig till.

Kristallbro

Kristallbron på sin nya plats, i Tingshusets trädgård, väl synlig från väg E45.

Sidan uppdaterades 21 september 2021