Att studera vid Hermods

Kursstarter Vårterminen 2024 på Vuxenutbildningen:

15 januari
5 februari
4 Mars
8 april
6 maj
3 juni

OBS! Ansökningar/ändringar görs hos studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen. Eller via webben 

https://etjanst.mellerud.se/KUF_15 

Länk till Hermods litteraturlista finns på novo.hermods.se, under inloggningsrutorna. Där finns all litteratur i bokstavsordning efter nivå (grund eller gymnasium).

Hermods kurskatalog

Bokbeställningar kan göras via HERMODS som e - läromedel alt beställa via BOKUS eller ADLIBRIS

OBS! Distansstudier förutsätter att man har tillgång till dator med internetuppkoppling. Din kurs startar vid angivet datum (i din studieplan) 

BETYGSBEGÄRAN:

När din kurs/kurser är klara och du önskar få ut betyg, fyll i en betygsbegäran. Den finns att fylla i bland våra E-dokument  (https://etjanst.mellerud.se/KUF_16 eller att hämta på Vuxenutbildningen. Kom ihåg att uppge ditt namn och personnummer och de kurser du önskar få ut betyg på, så skickas betyget till Dig så snart rektor har skrivit under.

OBS! Betygen rapporteras INTE automatiskt in till högskolans antagningsenhet. Se postadress på: www.antagning.se

Kontakta oss

Matti Bertilsson
Rektor
E-post: matti.bertilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 85

Jessica Porath
Administratör
E-post: jessica.porath@mellerud.se
Telefon: 0530-182 86

Sandra Dagerbrant
Administratör
E-post: sandra.dagerbrant@mellerud.se
Telefon: 0530-182 84
Adress:
Parkgatan 8
Mellerud

Veronica Stenberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
E-post: veronica.stenberg@mellerud.se
Telefon: 0530-183 82

Sidan uppdaterades 18 januari 2024