Bostadsanpassning

Ramp

Bostadsanpassningsbidrag

Den som har bestående funktionshinder kan söka bidrag för att utföra nödvändiga åtgärder i bostaden som gör det möjligt att klara sig på egen hand.

När en anpassning blivit utförd kan även bidrag för återställning sökas.

Bidragen lämnas med stöd i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Läs mer här.

För mer information gällande bidragen, besök Boverkets hemsida här.

För att ansöka krävs ansökningsblankett och intyg skrivet av behörig person, oftast en arbetsterapeut.

Vid ansökan om stödhandtag och utjämning av trösklar inomhus krävs inget intyg.

Klicka här för att komma till blanketten.

Välkommen att söka bostadsanpassningsbidrag! 

Notera att bostadstillägg och bostadsbidrag, vilka syftar till att bidra till löpande boendekostnader hanteras av försäkringskassan.

 

Kontakta oss

Caroline Falk
E-post: c.falk@mellerud.se
Telefon: 0530-181 75

Sidan uppdaterades 26 januari 2022