Sotning och brandskydd

Skorsten

Skorstensfejarmästaren (sotaren) svarar för kommunens uppgifter beträffande sotning och förebyggande av brand enligt räddningstjänstlagen.

I Melleruds kommun utförs detta av Sotarn på Dal

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Sotarn på Dal AB
E-post: sotarnpadal@telia.com
Telefon: 0531-125 66

Sidan uppdaterades 28 januari 2022