Dispens för egensotning

Skorstensfejarverktyg

Särskild behörighet (intyg) för egen sotning kan erhållas efter en kurs och med godkänt prov.

Kursen hålls vanligtvis en gång per år, och man anmäler sig genom att ta kontakt med plan- och byggenheten. Efter kurs med godkänt prov ska "Dispensansökan för att själv få rengöra förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler" lämnas in till byggnadsnämnden som skriver ut intyget.

För er som redan har ett intyg och vill förlänga det, ska istället lämna in blankett "Dispensansökan för att själv få rengöra förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler".

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Sidan uppdaterades 28 januari 2022