Kommunstyrelsen

Melleruds kommunstyrelse sammanträder i Bolstadsrummet vanligtvis den andra onsdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

Sidan uppdaterades 18 januari 2022