Elevhälsa och skolhälsovård

Skolläkare

Eleverna i skolan har tillgång till personal med medicinska, psykosociala och specialpedagogiska kunskaper som kan ge hjälp och stöd.

På varje skola finns ett elevhälsoteam som leds av rektor på skolan. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer och skolläkare.

Mer information om elevhälsa

Sidan uppdaterades 18 september 2023