Vem ansvarar för vilka gator, vägar och belysningar

För dessa vägar ansvarar Trafikverket:

Dalskog

Väg 166 genom Dalskog samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Dals Rostock

Brunnsvägen (genomfarten), Kroppefjällsvägen samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Håverud/Upperud

Akveduktsvägen, Brudfjällsvägen (genomfarter), Upperudsvägen (hela vägen runt Upperudshöljen) samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Åsensbruk

Storvägen, Skållerudsvägen (genomfarter) samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Mellerud

Landsvägsgatan/E45, Dalslandsgatan, Järnvägsgatan, Kyrkogatan, Viaduktgatan och Sunnaågatan samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Köpmannebro

Alla gator och vägar i Köpmannebro samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Erikstad

E45 samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning.

Åsebro

Alla gator och vägar i Åsebro med undantag av gatan framför Åsebro 18 och 20 samt tillhörande gång- och cykelbanor och belysning

Trafikverket ansvarar även för röjning vid busskurer och busshållplatser.

 

För övriga gator i tätorterna ansvarar Melleruds kommun.

Vill du anmäla något om Trafikverkets gator, ringer du Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.

Sidan uppdaterades 13 december 2022