Discgolf

Korg på discgolfbana

Discgolf är en sport som kan spelas av alla!
Principen är densamma som i traditionell golv. I discgolf används istället för bollar och klubbor en disc som finns i olika storlekar, plastsorter och vikter.

Hålens par är antalet kast en medelgod spelare bör klara hålet på. Som nybörjare kan man lägga till två extra kast för att få ett par som passar bättre. 

Spelets slutgiltiga vinnare är den spelare som klarat av banan med minst antal kast. 

Ängenäs DiscGolfPark

Ängenäs discgolfbana passar för alla spelare oavsett nivå. En lämplig gruppstorlek är 3-5 spelare. Banan har totalt 9 hål. Att spela hela banan tar cirka 60 minuter. 

 

Karta över discgolfbanans första hål
Översikt av discgolfbanan
Sidan uppdaterades 23 februari 2024